MIREIA
MASSANA

UTILITZEM ELS SENTITS EN L’ART?, 2020
50 x 65 cm
Collage

sinopsi

Utilitzem els sentits en l’art? És un ecosistema sinestèsic dins d’un sistema de sons, mitjançant la tècnica del collage, traçant per capes i l’embull del temps. Una exploració de textures traspassades a sensacions i vivències, de l’aprendre i aprehendre a través de l’art. Posant un focus especial a la importància de l’olfacte i les relacions que es creen en vincular una olor, en l’entramat de les emocions i els records.

Us proposo un viatge mitjançant la sinestèsia on juguen els simbolismes, les màscares… La força creativa en si, entre ideogrames i iconografies que articulen el contingut de l’obra. Un recorregut visual a través de les reminiscències que ens permeten les olors i ens connecten amb els altres sentits, donant el moviment a la trama. És una interrelació entre els teixits de la història, una deriva del lloc i els sentits que emboliquen i circumden l’existència. Creant memòria a partir de les fosses nasals, vinculant amb les altres percepcions sensorials. «L’art és una arma carregada de futur».

Utilitzem els sentits en l’art? Es un ecosistema sinestésico dentro de un sistema de sonidos, mediante la técnica del collage, trazando por capas y la maraña del tiempo. Una exploración de texturas traspasadas a sensaciones y vivencias, del aprender y aprehender a través del arte. Poniendo un foco especial a la importancia del olfato y las relaciones que se crean al vincular un olor, en el entramado de las emociones y los recuerdos.

Os propongo un viaje mediante la sinestesia donde juegan los simbolismos, las máscaras… La fuerza creativa en sí, entre ideogramas e iconografías que articulan el contenido de la obra. Un recorrido visual a través de las reminiscencias que nos permiten los olores y nos conectan con los demás sentidos, dando el movimiento a la trama. Es una interrelación entre los tejidos de la historia, una deriva del lugar y los sentidos que envuelven y circundan la existencia. Creando memoria a partir de las fosas nasales, vinculando con las demás percepciones sensoriales. «El arte es un arma cargada de futuro».