LIVLIKART

VENUS DE BOTICELLI
(SÈRIE «PRIVILEGED PEOPLE»), 2020
30 x 24 cm
Collage

sinopsi

Aquest collage digital pertany al meu projecte «Privileged people» en el qual podem veure a protagonistes d’obres d’art clàssic en situacions del nostre dia a dia contemporani. Imatges iròniques i coloristes que fan reflexionar a més de divertir-nos. En aquest cas veiem a la Venus de Botticelli donant-se una dutxa…que creeu, es tracta o no d’un privilegi?

Este collage digital pertenece a mi  proyecto «Privileged people» en el que podemos ver a protagonistas de obras de arte clásico en situaciones de nuestro día a día contemporáneo. Imágenes irónicas y coloristas que hacen reflexionar además de divertirnos.   En este caso vemos a la Venus de Botticelli dándose una ducha…que creéis, ¿se trata o no de un privilegio?