Exposició:
Lentament una olor al fons de la teva mirada

NOTES OLFACTIVES

VISIÓ NEGADA – BORROSA

Olor profund i transparent com l’ozó que penetra a través dels sentits i provoca una sensació d’humitat que no ens deixa inalterables.

Exposición:
Lentamente un olor en el fondo de tu mirada

NOTAS OLFATIVAS

VISIÓN NEGADA – BORROSA

Olor profundo y transparente como el ozono que penetra a través de los sentidos y provoca una sensación de humedad que no nos deja inalterables.