Exposició:
Lentament una olor al fons de la teva mirada

NOTES OLFACTIVES

VEGETACIÓ, NATURALESA – NEGACIÓ PAISATGE

En tancar els ulls sentim l’olor de la fusta, elegant i perdurable, vestida amb pinzellades de terra humida.

Exposición:
Lentamente un olor en el fondo de tu mirada

NOTAS OLFATIVAS

VEGETACIÓN NATURALEZA – NEGACIÓN PAISAJE

Al cerrar los ojos sentimos el olor de la madera, elegante y perdurable, vestida con pinceladas de tierra húmeda.