Exposició:
Lentament una olor al fons de la teva mirada

NOTES OLFACTIVES

RETRAT, ULLS

Agoserada i distorsionada combinació d’olors àcides, aldehídiques, metàl·liques que s’endinsen més enllà del sentit de l’olfacte.

Exposición:
Lentamente un olor en el fondo de tu mirada

NOTAS OLFATIVAS

RETRATO, OJOS

Atrevida y distorsionada combinación de olores ácidos, aldehídicos, metálicos que se adentran más allá del sentido del olfato.