SARA
BONACHE
Petricor, 2020
50 x 65 cm
Collage sobre paper

sinopsi

L’obra Petricor representa la relació que existeix entre l’experiència concreta d’un moment a través del sentit de l’olfacte. Petricor és el terme que descriu l’olor que deriva d’un oli traspuat per certes plantes durant períodes de sequera, que emana en entrar en contacte amb la pluja. A manera de metàfora, la imatge il·lustra la dualitat entre la sequera i l’abundància mitjançant la trobada en l’espai immaterial de l’olfacte. Espai en el qual una fragància és capaç de recordar-nos una experiència concreta, i a la vegada, capaç de revertir un estat d’ànim.

La obra Petricor representa la relación que existe entre la experiencia concreta de un momento a través del sentido del olfato. Petricor es el término que describe el olor que deriva de un aceite exudado por ciertas plantas durante periodos de sequía, que emana al entrar en contacto con la lluvia. A modo de metáfora, la imagen ilustra la dualidad entre la sequía y la abundancia mediante el encuentro en el espacio inmaterial del olfato. Espacio en el que una fragancia es capaz de recordarnos una experiencia concreta, y a su vez, capaz de revertir un estado de ánimo.