QUIM
NAVARRO

S/T, 2020
55 x 60 cm
Collage

sinopsi

En aquest projecte he volgut explicar com veig la labor dels que creen les olors, que des del meu punt de vista és una art, per aquest motiu, he creat un llenç ple de flors on al centre hi ha un perfum i la paraula art, representant una obra d’art, que és el perfum. La base de l’obra és un llenç recobert de paper de diari, aquest significa la base on un pintor pintaria, i podem observar tot d’estris i materials artístics pintats en blanc, ja que l’important en l’obra són les flors i el perfum.

En este proyecto he querido explicar cómo veo la labor de los que crean los olores, que desde mi punto de vista es una arte; por este motivo, he creado un lienzo lleno de flores donde en el centro hay un perfume y la palabra arte, representando una obra de arte, que es el perfume. La base de la obra es un lienzo recubierto de papel de periódico, éste significa la base donde un pintor pintaría, y podemos observar todo de enseres y materiales artísticos pintados en blanco, puesto que el importante en la obra son las flores y el perfume.