PAULA
GARCÍA

OLOR ESPECIAL, VIURE O MORIR, 2020
33 x 33 cm
Collage

sinopsi

Olor especial, viure o morir, és la meva creació feta collage.

És la personificació de l’olfacte. Vaig posar-me en la pell d’una persona amb una  capacitat  olfactiva  molt  desenvolupada.  El  fet  de  posar  el  nas  com  a  objecte  principal  representa,  de  manera  molt  visual,  el  caràcter  i  l’expressió  que  desenvolupa l’olfacte en una persona.

Pel que fa als materials vaig fer servir: una base de cartó de 33 x 33 cm, papers  de  diari,  paper  quadriculat,  paper  de  llibreta,  imatges,  separadors  de  plàstic,  paper d’aquarel•la i cartolina negra.

Pel que fa a la composició, els colors relacionen les olors, el negre representa les  olors desagradables, els colors les olors agradables i el gris a la gent que no pot  percebre bé les olors.

Vaig  crear  un  fons  neutre  per  a  representar  aquelles  menys  agradables,  que  associem a colors foscos. Ho vaig representar amb el paper de diari, els papers  quadriculats, el separador gris i la cartolina negra. Després vaig col•locar trossos  de separador verd per a donar-li color. La figura principal és la imatge de Frida  Kahlo  en  blanc  i  negre  i  la  imatge  del  nas  augmentat  i  a  color  per  a  donar-li  importància.  També  vaig  afegir  color  a  les  flors  i  al  pastís  de  xocolata  per representar l’olor agradable.

Finalment el paper d’aquarel•la presenta la paraula olfacte en diferents idiomes.

Olor especial, vivir o morir, es mi creación hecha collage.

Es la personificación del olfato. Me puse en la piel de una persona con una capacidad olfativa muy desarrollada. El hecho de poner la nariz como objeto principal representa, de manera muy visual, el carácter y la expresión que desarrolla el olfato en una persona.

En cuanto a los materiales usé: una base de cartón de 33 x 33 cm, papeles de diario, papel cuadriculado, papel de libreta, imágenes, separadores de plástico, papel de acuarela y cartulina negra.

En cuanto a la composición, los colores relacionan los olores, el negro representa los olores desagradables, los colores los olores agradables y el gris a la gente que no puede percibir bien los olores.

Creé un fondo neutro para representar aquellas menos agradables, que asociamos a colores oscuros. Lo representé con el papel de diario, los papeles cuadriculados, el separador gris y la cartulina negra. Después coloqué trozos de separador verde para darle color. La figura principal es la imagen de Frida Kahlo en blanco y negro y la imagen de la nariz aumentada y a color para darle importancia. También añadí color a las flores y al pastel de chocolate para representar el olor agradable.

Finalmente el papel de acuarela presenta la palabra olfato en diferentes idiomas.