GERARD
TORRES

LANDSCAPE 9, 2019
70 x 65 cm
Collage de pintura mixta sobre lli en caixa de metacrilat

sinopsi

L’obra Landscape 9 s’emmarca dins d’un conjunt d’obres que tracten sobre el propi medi pictòric i intenten acostar-nos a la naturalesa plàstica i el sentit de la pràctica artística a partir de l’acceptació dels esdeveniments accidentals o atzarosos que ocorren al voltant de la praxi com a factors positius, així com elements sobrants i aspectes aparentment marginals.

Com si d’un procés de la sedimentació geològica es tractés, la peça està composta per trossos de pintura seca, s’han anat formant a partir de diferents capes i mescles en paletes o cubetes de pintura, seleccionant aquelles de color blanc sobre un fons absolutament negre.

Per a mi que el material provingui d’un procés actiu és molt important ja que aquí radica la seva autenticitat, no sols conceptualment sinó també en la concreció de la forma.
La unió de les peces i la seva acumulació construeix la figura central que recorda a una muntanya o perfil paisatgista.

M’agrada pensar que aquesta obra pot abastar diferents sentits de la percepció humana, tant la vista com el tacte, no obstant això l’olfacte pot ser un aspecte que aporti la imatge ja que el símil entre la forma de la muntanya i la d’un abocador és molt eloqüent.

La obra Landscape 9 se enmarca dentro de un conjunto de obras que tratan sobre el propio  medio pictórico y intentan acercarnos a la naturaleza plástica y el sentido de la práctica artística a partir de la aceptación de los acontecimientos accidentales o azarosos que ocurren alrededor de la praxis como factores positivos, así como elementos sobrantes y aspectos  aparentemente marginales.

Como si de un proceso de la sedimentación geológica se tratara, la pieza está compuesta por trozos de pintura seca, se han ido formando a partir de diferentes capas y mezclas en paletas o cubetas de pintura, seleccionando aquellas de color blanco sobre un fondo absolutamente negro.

Para mí que el material provenga de un proceso activo es muy importante ya que aquí radica su autenticidad, no solo conceptualmente sino también en la concreción de la forma.

La unión de las piezas y su acumulación construye la figura central que recuerda a una montaña o perfil paisajista.

Me gusta pensar que esta obra puede abarcar diferentes sentidos de la percepción humana, tanto la vista como el tacto, sin embargo el olfato puede ser un aspecto que aporte la imagen ya que el símil entre la forma de la montaña y la de un vertedero es muy elocuente.