DANIELLE
LIPARI

OLORES, 2020
40 x 80 cm
Paper vegetal sobre cartolina

sinopsi

L’obra neix des de la necessitat d’expressar visualment les olors. El format horitzontal serveix per a emfatitzar el vessant temporal, evidenciar un moviment. Les formes abstractes descrites pels elements de la composició remeten a l’òrgan olfactori. Conceptualment la intenció és posar en evidència la simbiosi entre olor i olfacte. D’alguna manera l’olor ens revela aquesta faceta de la nostra facultat de percebre.

La  obra  nace  desde  la  necesidad  de  expresar  visualmente  los  olores.  El  formato  horizontal  sirve  para  enfatizar  la  vertiente  temporal, evidenciar un movimiento. Las formas abstractas descritas por los elementos de la composición remiten al órgano olfativo. Conceptualmente la intención es poner en evidencia la simbiosis entre olor y olfato. De alguna manera el olor nos revela esta faceta de nuestra facultad de percibir.