NOAL, Laia Paisatge fragmentat (I, II, III)
  • ANY: 2021 TÈCNICA: Assemblatge de pantalles de mòbils sobre fusta de pi DIMENSIONS: 52,8 x 68,3 x 4 cm MODALITAT: escultura
  • Paisatge fragmentat (I, II, III) evoca la percepció fragmentada del paisatge partint de les olors, textures, sensacions i elements trobats a la platja de Portbou a l’Alt Empordà.

    La fragmentació es relaciona alhora amb la percepció i amb la representació; percebem i representem de manera fragmentada, reconstruint el que considerem un lloc a partir dels fragments que hem percebut. Aquesta interacció amb el món que ens envolta determina també la manera com incidim, modifiquem i fragmentem l’entorn natural.

    Pel que fa al paisatge, l’obra està construïda des d’una perspectiva multisensorial, entenent-lo no tan sols com una imatge, sinó com el cúmul d’estímuls que experimentem i sentim en un lloc: des de les olors fins als sons i les sensacions tàctils. En aquest sentit, Noal busca fer palesa la importància de la percepció global del paisatge a través de pràcticament tots els sentits, no centrant-se exclusivament en la vista. Buscant el punt de trobada entre el paisatge exterior i l’interior, amb la voluntat de dotar la creació plàstica de la capacitat de mostrar aquest espai invisible que es genera entre la manera com percebem i el lloc on ens trobem.