Àrea educativa

Inicio | Tallers escolars | Tallers familiars | Tallers exposicions

TALLERS ESCOLARS

Els tallers dirigits a l’alumnat d’escoles i instituts es basen en un enfocament molt vivencial i creatiu, en què l’experiència olfactiva i artística té el màxim protagonisme.

Des de la Fundación Ernesto Ventós volem anar ampliant el ventall de propostes formatives dirigides al sector educatiu, tant escolar com de formació permanent, per a abastar des de les edats més primerenques fins a l’edat adulta, seguint sempre l’objectiu principal de la nostra fundació: «Aprendre a olorar».

Educació Primària

Una col·lecció de nassos

Aquest taller pretén desenvolupar un dels principals objectius de la Fundació Ernesto Ventós, consistent a establir una relació clara entre l’art contemporani i l’olfacte.

Es presenten obres pròpies de colección olorVISUAL i de NASEVO, relacionant-les amb certes essències o aromes. Segons el cicle d’educació primària del qual es tracti es treballa amb un nombre diferent d’obres i es posa l’accent en uns trets determinats.

Metodologia

Es presenten a l’alumnat diferents obres de NASEVO i de la col·lecció olorVISUAL, a través de làmines i reproduccions d’escultures manipulables. Ens preguntem sobre el contingut de cada obra, el seu autor/a i sobre quina olor assignaríem a cadascuna.

Investiguem sobre les essències que aportem al taller (tantes com obres) a fi de relacionar cada essència amb una obra. Olorem cada obra.

Coneixem quina essència havia assignat l’artista NASEVO a cadascuna d’elles, que no té per què ser coincident amb la nostra: es tracta d’una vinculació personal, relacionada amb la memòria olfactiva de cadascú.

Finalment, els participants realitzen una obra amb pintures perfumades que es podran emportar a casa seva.

+ informació

DURADA: 1,30h
NOMBRE MÀXIM ASSISTENTS: 25 persones
FORMAT: a la Colònia Güell (Barcelona) o al centre educatiu
PREU: 12 € a l’escola / 8 € a la Colonia Güell

Què et recorda aquesta olor?

Aquest taller té per objectiu treballar la memòria olfactiva a través de diferents essències que poden relacionar-se amb vivències personals dels alumnes (olor d’herba, de mar, de cafè, d’animal…). Es tracta d’olorar i esbrinar a través del record si aquella essència es relaciona amb alguna vivència.

Metodologia

Expliquem breument com funciona el sentit de l’olfacte.

Presentem unes imatges i al costat, un flascó amb una essència; totes o part d’aquestes fragàncies estan associades de manera incorrecta amb la imatge. Les imatges, molt variades, es basen en l’experiència dels menors: animals, naturalesa, espais, objectes, aliments…. Analitzem cada imatge i diem si coneixem la seva olor.

Ens posem un antifaç, olorem l’essència assignada a cada imatge i valorem si li correspon.

Es fa una posta en comú amb tot el grup i corregim les olors errònies.

Pintem amb pintures perfumades una petita obra d’art per a emportar-nos-la a casa.

+ informació

DURADA: 1,30h
NOMBRE MÀXIM ASSISTENTS: 25 persones
FORMAT: a la Colònia Güell (Barcelona) o al centre educatiu
PREU: 12 € a l’escola / 8 € a la Colonia Güell

Educació Secundària

Una col·lecció de nassos

Aquest taller pretén desenvolupar un dels principals objectius de la Fundación Ernesto Ventós, que es centra en establir una relació entre l’art contemporani i l’olfacte. Es basa en la presentació d’obres pròpies de colección olorVISUAL de la Fundació i establir la seva relació amb les essències per a mostrar com l’art pot esdevenir el vehicle conductor pel desenvolupament de l’olfacte.

Depenent del nivell es treballaran més elements artístics o menys. També els artistes són diferents per a Secundària i per a Batxillerat.

Metodologia

Es presenta una de les obres seleccionades de cada autor/a. Mirem la imatge i llegim el text que l’acompanya en veu alta. Ens plantegem per a cada obra: quin tema tracta, de quins materials està feta, quina tècnica i modalitat s’utilitza (només per a Batxillerat), els colors i la composició (per a Batxillerat).

Pensem amb tot el grup quina emoció o sentiment ens transmet (alegria, tristesa, ràbia, fàstic, por, sorpresa…).

Pensem si les emocions es relacionen amb els colors, la forma…

Després pensem quina olor podria fer aquella obra. Cada persona li assigna una olor d’alguna cosa coneguda.

S’exposa qui és el/la artista i quin objectiu perseguia amb la seva creació. Descobrim el títol, l’any i la tècnica. El comparem amb les nostres hipòtesis.

Mostrem quina olor li va assignar Ernesto Ventós a cadascuna.

 

+ informació

DURADA: 1,30h
NOMBRE MÀXIM ASSISTENTS: 25 persones
FORMAT: a la Colònia Güell (Barcelona) o al centre educatiu
PREU: 12 € a l’escola / 8 € a la Colonia Güell