Missió social

Inici | Fundació Ernesto Ventós

MISSIÓ SOCIAL FEV

La Fundación Ernesto Ventós té la missió d’acostar al públic el món olfactori, fent que totes les persones el puguin viure i reconèixer, de manera que per a elles arribi a tenir el mateix valor que té per al perfumista Ventós.

La Fundació neix amb l’objectiu d’acostar al públic l’experiència artística a través d’aquest sentit que sovint infravalorem, l’olfacte. Els tallers de formació i accions de difusió promoguts per la Fundació ens permeten descobrir tot el que ens pot aportar el fet d’olorar, una percepció sensorial que es trasllada de manera directa al cervell evocant emocions, records i sensacions.

Per a Ernesto Ventós olorar és viure i contemplar art contemporani és recuperar experiències olfactives dipositades en la nostra memòria. No vol que ningú es quedi sense experimentar aquestes vivències tan profundes i meravelloses. El perfumista desitja compartir el que és una vida en la qual falta un sentit, el de l’oïda, perquè aquesta manca li ha permès desenvolupar de manera espectacular el sentit de l’olfacte.

Ernesto Ventós ha potenciat aquesta facultat a través de la seva professió, però també gràcies a la seva devoció per l’art contemporani. La Fundació persegueix despertar l’olfacte, adormit per a moltes persones, ensenyant a olorar i a obrir-nos a aquest sentit mitjançant qualsevol expressió artística o vivència, accedint així a noves experiències a través de les olors.

L’Ernesto olora a través de l’art. A partir de què olores tu?