Àrea empreses

Inicio | Àrea empreses

La Fundación Ernesto Ventós desitja difondre les seves accions al voltant de la percepció i la vivència olfactiva també en l’àmbit empresarial. Així, ha preparat diverses propostes en les quals les experiències olfactiva i artística tenen el màxim protagonisme.

Aquestes propostes formatives s’aniran ampliant seguint sempre l’objectiu principal de la nostra fundació: «Aprendre a olorar de través de l’art».

Crea la teva pròpia paleta i la teva signatura cromàtico-olfactòria. Notes, acords i famílies olfactives

Aquest taller pretén introduir-nos en el món de les olors i l’olfacte a través de diverses obres de NASEVO. Coneixerem les diferents famílies olfactives que usen els perfumistes a través d’algunes de les pintures i escultures de la seva col·lecció.

Acabarem preparant la nostra pròpia paleta de colors, olors i emocions, finalitzant amb la creació d’un acord que serà la vostra signatura olfactòria.

Metodologia

Per a NASEVO les paletes de colors i d’olors són una mateixa i única paleta. Et proposem que creïs la teva, assignant a cada color una olor i també un estat d’ànim, emoció o imatge.

Una vegada tinguem la nostra paleta, crearem un acord amb dos, tres o quatre notes olfactives que pugui servir com la nostra signatura cromàtico-olfactòria.

+ informació

DURADA: Opción exprés= 3 horas, opción completa= 6 horas
NOMBRE MÀXIM ASSISTENTS: 20 persones
FORMAT: a la Colònia Güell (Barcelona) o la teva empresa
PREU: 80€ taller 3 horEs – 120€ taller 6 hores + àpat 20€ (opcional)

El dadaisme, NASEVO i els acords en perfumeria

NASEVO divideix el món de l’art entre l’art que fa olor i el que no fa olor. Per a ell només fa olor l’art modern, el que s’inicia amb els moviments avantguardistes. Malgrat l’absència d’obres d’aquesta època en la seva col·lecció i que la seva obra com a artista és òbviament molt posterior al període avantguardista, volem inspirar-nos en aquest moviment per a comprendre com NASEVO entén l’art i també el món del perfum.

Metodologia

Inspirant-nos en imatges de diverses pintures i escultures de l’obra de Nasevo i partint de la noció d’aleatorietat, crearem acords olfactius que no busquin la bellesa, sinó l’exaltació de la llibertat, la provocació, l’espontaneïtat.

+ informació

DURADA: 3 horEs
NOMBRE MÀXIM ASSISTENTS: 15 persones
FORMAT: A la Colònia Güell (Barcelona) o a la teva empresa
PREU: 80€

Art, olors i mindfulness

L’exercici de l’atenció plena, o mindfulness, és una forma de vida que convida a prendre consciència del que ens passa internament davant de l’experiència del moment present.

Proposa una dinàmica molt interessant “orella endins” i “orella enfora”, és a dir, convida a observar el que succeeix a dins a partir dels estímuls que ens arriben des de fora. Recuperar el contacte amb els sentits de manera atenta i intencionada és un aspecte fonamental d’aquest exercici.

Metodologia

Art, olors i mindfulness proposa entrar en contacte amb les obres de Nasevo amb atenció plena. Inicialment es realitza una meditació guiada pels sentits a fi d’anar focalitzant l’atenció en cadascun d’ells. A continuació ens acostem a cada obra realitzant el mateix viatge pels sentits des d’una posició d’observadors de tot allò que comença a succeir internament: sensacions corporals, emocions i pensaments que brollen al moment d’entrar en contacte amb cada peça.

+ informació

DURADA: 6 hores
NOMBRE MÀXIM ASSISTENTS: 10 persones
FORMAT: A la Colònia Güell (Barcelona) o a la teva empresa
PREU: 120€ + àpat 20€ (opcional)

Iniciació a la perfumeria a partir de l’obra de Nasevo

A partir d’algunes obres de Nasevo anirem coneixent les diferents famílies olfactives. Analitzarem les obres i veurem quina família o nota olfactiva hi està implícita. A partir d’aquest punt passarem a olorar-la i a descriure-la de totes les maneres que se’ns acudeixin.

Metodologia

Anirem desgranant, família a família o nota a nota, tot el ventall olfactori.
Coneixerem com es crea un acord i buscarem aquells acords que ens acostin a la nostra manera d’entendre l’art. A partir d’aquí construirem el nostre perfum, l’olor que pugui expressar la nostra part més creativa.

+ informació

DURADA: Opció exprés= 3 hores / opción completa= 6 hores
NOMBRE MÀXIM ASSISTENS: 20 persones
FORMAT: A la Colònia Güell (Barcelona) o a la teva empresa
PREU: 80€ taller 3 hores – 120€ taller 6 hores + àpat 20€ (opcional)

L’art sense paraules i la sinestèsia

En aquest taller es presentarà una selecció d’obres de Nasevo, que percebrem sense dir ni piu. La idea és que tots puguem sentir des del món de les emocions i dels sentits, deixant per una vegada la paraula i la raó de costat.

Passarem del món plàstic de colors i formes a l’univers olfactori, per a trobar sense paraules les olors que marquen el moment que estem vivint.

Metodologia

Iremos desgranando familia a familia o nota a nota todo el abanico olfativo.
Conoceremos como se crea un acorde y buscaremos aquellos acordes que nos acerquen a nuestra manera de entender el arte.
A partir de ahí construiremos nuestro perfume, el olor que pueda expresar nuestra parte más creativa.

+ informació

DURADA: 3 hores
NOMBRE MÀXIMO ASSISTENTS: 20 persones
FORMAT: A la Colònia Güell (Barcelona) o a la teva empresa
PREU: 80€

De nassos

Els nassos conformen l’univers de Nasevo: nassos enormes, nassos solitaris, nassos del Carib, nassos de ferro… tantes nassos com personalitats hi ha.

Buscarem entre una selecció de les obres de Nasevo els nassos que ens emocionen i ens transmeten alguna cosa. Partint del nas que finalment seleccionem buscarem el seu referent en el món de les olors a partir de l’emoció que ens transmet, del material de què està fet o dels seus colors.

MetodologIa

Buscarem la relació entre les emocions que ens transmet una obra (un nas) de Nasevo i l’olor amb la qual podem identificar aquesta emoció.

Treballarem aquesta emoció transportada a la nostra memòria olfactiva, per a veure quines altres connexions conté.

Crearem un acord que relacioni la nostra memòria, les nostres emocions i l’obra de Nasevo que ens ha provocat una emoció.

+ información

DURADA: 3 hores
NOMBRE MÀXIMO ASSISTENTS: 30 persones
FORMAT: A la Colònia Güell (Barcelona) o a la teva empresa
PREU: 80€