ABALLÍ, Ignasi pells
  • ANY: 1995-2001 TÈCNICA: gel acrílic transparent i fusta DIMENSIONS: 50 x 50 cm (3 peces) MODALITAT: pintura
  • L’olor del cos, de la pell, de la pintura. Cos pictòric, cos pintat; pell i ossos, pintura i bastidor. Transparència, pintura com a no-ficció: l’antipintura, finestra oberta enlloc, al mur, al blanc. Darrere no hi ha res. Absència de composició, absència de gest, absència de traç, absència de moviment, de representació.

    Davant la impossibilitat d’un cos perfecte, construït, geomètric, inorgànic (a-orgànic): pells, arrugues, cicatrius.

    Inici de fisicitat, d’opacitat. Olor a pell: suor, sang, perfum, pintura.

    Ignasi Aballí